FKK2024

Vizija

Festival kulture Kostanjevica (FKK) je dogodek, za katerega hočemo, da postane tradicionalen, dolgoleten in vpet v pore in dušo kraja ter regije. 

Ideja se sama po sebi nekako umešča v tradicijo kulturnih festivalov, ki jo je v našem kraju vzpostavil Lado Smrekar z Dolenjskim kulturnim festivalom in Forma Vivo, nadaljevali pa so jo z Goginimi dnevi in festivalom Noster Nostri. S festivalom želimo zapolniti to vrzel, ki je nastala z izginjanjem teh in drugih kulturnih festivalov iz naše pokrajine v zadnjih letih in ponuditi ljudem iz Kostanjevice in regije kulturni festival z vrhunskim programom. 

Festival FKK smo prvič organizirali leta 2018, ko smo ga omejili na dva dni dogajanja, ki sta se odvijala predvsem v poznih popoldanskih in večernih urah na različnih prostorih v Kostanjevici na Krki. Festival je bil prvo leto sprejet več kot odlično. Obiskalo ga je preko 1500 ljudi, odmeval pa je tako v lokalnih kot tudi večjih medijih. Pozitivnim odzivom z vseh strani je sledila želja nas, organizatorjev, po še večjem in boljšem festivalu. 

Tako smo 2019 festival organizirali že drugo leto zapored. Trajal je 3 dni, na njem pa se je zvrstilo 9 glasbenih skupin in 2 gledališki predstavi. Poleg tega je v sklopu festivala potekal še literarni zajtrk in gledališko-plesna delavnica. Festivala se je drugo leto udeležilo preko 3000 obiskovalcev v treh dneh. Potrdilo se je naše upanje, da iz tega naredimo več kot le enkratni dogodek in poskušamo v Kostanjevico na Krki ter v regiji vpeljati novo tradicijo, drugi festival je tako zapečatil novo poglavje v zgodovini Kostanjeviškega kulturnega dogajanja. 

Leta 2020 smo festival organizirali že tretjič. Kljub negotovi situaciji smo se lotili organizacije in uspeli prirediti štiri dni trajajoč festival. V tem času so se na edini lokaciji v Galeriji Božidar Jakac zvrstile tri vrhunske gledališke predstave in štiri glasbene skupine, v festivalskem času pa je potekal še literarni zajtrk in delavnica grlenega petja. 

V letu 2021 smo festival ponovno prestavili na več prizorišč po Kostanjevici in pripeljali še več vrhunske kulture: v petih dneh smo gostili 8 glasbenih skupin, 4 gledališke predstave, okroglo mizo, literarni zajtrk in delavnice kreativnega pisanja. Festivala se je udeležilo več kot 2000 gostov. 

Lansko leto smo praznovali jubilejno peto obletnico festivala, katere otvoritev smo v sodelovanju z občino Kostanjevica na Krki umestili v sklop dogodkov ob praznovanju 770. Obletnice mestnih pravic Kostanjevice na Krki. Na lanskem festivalu se je zvrstilo 9 glasbenih skupin, 3 gledališke predstave, delavnice, filmski večer, likovna razstava, literarni zajtrk, okrogle mize in še kaj drugega. Več tisoč gostov je lahko uživalo v izjemnih vsebinah.

Letos si želimo vzdrževati tradicijo, ki smo jo ustvarili. Festival bo ponovno trajal cel teden in na več lokacijah po Kostanjevici na Krki združil vrhunsko vsebino: gledališče, glasbo, film, literaturo, vizualno umetnost, delavnice in okroglo mizo.

Poleg že omenjenih ciljev smo se v organizacijskem odboru festivala odločili, da bodo tako kot vsa leta do sedaj vse aktivnosti v okviru festivala za udeležence brezplačne in tako dostopne vsem. Želimo, bi bili to tisti dnevi v letu, ko bodo ljudje prišli iz cele Slovenije in se prepustili toku festivalnega dogajanja.

8

GLASBENIH SKUPIN

3

GLEDALIŠKE PREDSTAVE

7

VSEBINSKIH SKLOPOV

2

LOKACIJI