1.-8. julij 2023
FKK 2023

V letu 2023 smo festival izvedli že 6. leto zapored. Na enotedenskem dogajanju se je na več lokacijah zvrstilo 8 glasbenih skupin, 3 gledališke predstave, delavnice, filmski večer, razstava, literarni zajtrk, okrogle mize in še kaj drugega. Aktivnosti na festivalu so tako kot vsa leta do sedaj bile za udeležence brezplačne in tako dostopne vsem.

2.-7. julij 2022
FKK 2022
fkk2022

V letu 2022 smo praznovali peto jubilejno obletnico festivala, katere otvoritev smo v sodelovanju z občino Kostanjevica na Krki umestili v sklop dogodkov ob praznovanju 770. Obletnice mestnih pravic Kostanjevice na Krki. Na festivalu se je zvrstilo 9 glasbenih skupin, 3 gledališke predstave, delavnice, filmski večer, likovna razstava, literarni zajtrk, okrogle mize in še kaj drugega. Poleg že omenjenih ciljev smo se v organizacijskem odboru festivala odločili, da bodo tako kot vsa leta do sedaj vse aktivnosti v okviru festivala za udeležence brezplačne in tako dostopne vsem. Želimo, bi bili to tisti dnevi v letu, ko bodo ljudje prišli iz cele Slovenije in se prepustili toku festivalnega dogajanja.

25.-29. avgust 2021
FKK 2021
fkk2021

Festival kulture Kostanjevica (FKK) je dogodek, za katerega hočemo, da postane tradicionalen, dolgoleten in vpet v pore in dušo kraja ter regije. Ideja se sama po sebi nekako umešča v tradicijo kulturnih festivalov, ki jo je v našem kraju vzpostavil Lado Smrekar z Dolenjskim kulturnim festivalom in Forma Vivo, nadaljevali pa so jo z Goginimi dnevi in festivalom Noster Nostri. S festivalom želimo zapolniti to vrzel, ki je nastala z izginjanjem teh in drugih kulturnih festivalov iz naše pokrajine v zadnjih letih in ponuditi ljudem iz Kostanjevice in regije kulturni festival z vrhunskim programom. Festival FKK smo prvič organizirali leta 2018, ko smo ga omejili na dva dni dogajanja, ki sta se odvijala predvsem v poznih popoldanskih in večernih urah na različnih prostorih v Kostanjevici na Krki.

2.-5. september 2020
FKK 2020
FKK2020

Leta 2020 smo festival organizirali že tretjič. Kljub negotovi situaciji smo se lotili organizacije in uspeli prirediti štiri dni trajajoč festival. V tem času so se na edini lokaciji v Galeriji Božidar Jakac zvrstile tri vrhunske gledališke predstave in štiri glasbene skupine, v festivalskem času pa je potekal še literarni zajtrk in delavnica grlenega petja.

http://www.fkk2020.si/

4.-6. julij 2019
FKK 2019
FKK2019

Leta 2019 smo festival organizirali že drugo leto zapored. Trajal je 3 dni, na njem pa se je zvrstilo 9 glasbenih skupin in 2 gledališki predstavi. Poleg tega je v sklopu festivala potekal še literarni zajtrk in gledališko-plesna delavnica. Festivala se je drugo leto udeležilo preko 3000 obiskovalcev v treh dneh. Potrdilo se je naše upanje, da iz tega naredimo več kot le enkratni dogodek in poskušamo v Kostanjevico na Krki ter v regiji vpeljati novo tradicijo, drugi festival je tako zapečatil novo poglavje v zgodovini Kostanjeviškega kulturnega dogajanja.

6.-7. julij 2018
Prvi festival
FKK 2018
FKK2018

Festival FKK smo prvič organizirali leta 2018, ko smo ga omejili na dva dni dogajanja, ki sta se odvijala predvsem v poznih popoldanskih in večernih urah na različnih prostorih v Kostanjevici na Krki. Festival je bil prvo leto sprejet več kot odlično. Obiskalo ga je preko 1500 ljudi, odmeval pa je tako v lokalnih kot tudi večjih medijih. Pozitivnim odzivom z vseh strani je sledila želja nas, organizatorjev, po še večjem in boljšem festivalu.